Algemeen telefoonnummer
Tel: 0164-236857

Algemeen postadres

Postbus 18014
4601 ZA Bergen op Zoom

Algemeen email adres
Opens window for sending emailinfo@lindhout.nl

KvK te Breda 20041369 

ABN AMRO : 52.51.31.590
IBAN : NL11ABNA0525131590 
BIC : ABNANL2A

ING rekening : 1022095

G-rekeningnummer 99.40.39.417

Stamnummer loonbelasting    NL005464730L01 
Stamnummer omzetbelasting NL005464730B01
Aansluitnummer Risicogroep Schildersbedrijf  10-762590-6

Registratie Lindhout Schildersbedrijf in België
Aannemer registratienummer [BE] [438.241.347] [02/22/11] BTW registratienummer BE438.241.347