Lindhout schilder- vastgoedonderhoud is in het bezit van de volgende certificeringen:

ISO 9001

ISO staat voor International Organisation for Standarization.

Om een organisatie succesvol te leiden en te laten functio­neren, is het noodzakelijk deze op systematische en transpa­rante wijze te sturen en beheersen. Succes kan voortkomen uit het invoeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem dat ontworpen is om de prestaties continu te verbeteren.

VCA**

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers.

De volgende definities worden gebruikt:

• VGM: veiligheid, gezondheid en milieu

• Checklist: vragenlijst uitgewerkt als doorlichting- en screeningsysteem

• Aannemers: bedrijven die voor de opdrachtgever werk­zaamheden verrichten.

Het VCA-certificaat is ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren op hun continue beheersing van het veiligheidssysteem.

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer die VCA gecertificeerd is, mag er op vertrouwen dat dit werk op een veilige manier wordt uitgevoerd.

BRL 5026 “Instandhouden van houtengevelelementen”

Houten gevelelementen worden onder het productcertificaat 0801 geproduceerd. Als aanvulling op deze beoordelingsrichtlijn is onder KOMO het procescertificaat BRL 5026 “instandhouden van houten gevelelementen” ontwikkeld. Door toepassing van deze BRL geven wij onze klanten de waarborg dat er voor een periode van minimaal 15 jaar geen houtrot- en verfgebreken optreden en er budgetzeker­heid wordt geboden.

Met deze certificering behoren wij tot een selecte groep bedrijven in ons land die in het bezit zijn van de BRL 5026.

VGO-keur (keurmerk vastgoedonderhoud)

VGO-keur is het eerste en enig onafhankelijk keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur dat het onderhoudsbedrijf resultaatgericht vastgoedonderhoud beheerst.

Lindhout Schildersbedrijf BV is als vastgoedadviseur in het bezit van het VGO-keurmerk.

PKVW®

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

Lindhout Schildersbedrijf BV is een erkend bedrijf PKVW®. Onze preventie-adviseurs adviseren de klant omtrent een veilige woning en onze monteurs voeren de werkzaam­heden volgens deze adviezen uit. Na afronding van deze werkzaam-heden ontvangen onze klanten een officieel certificaat.

PSO Prestatieladder Socialer ondernemen

In november 2017 heeft Lindhout Schildersbedrijf het PSO2-certificaat behaald. Lindhout biedt en vergroot de kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het aannemen van leerlingen, langdurige werklozen, jongeren met een WAJONG-uitkering en vluchtelingen weten wij ons te onderscheiden op het gebied van socialer ondernemen. Hun verrichtingen en ontwikkelingen zullen wij nauwgezet volgen door met hen in gesprek te blijven over hun ontwikkelingen.