Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO is een term die steeds een breder draagvlak krijgt in Nederland. Voor Lindhout is het onderwerp waar steeds meer tijd en aandacht aan geschonken wordt.

Wij zien MVO steeds meer als een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering. Naast het gezond houden van onze  eigen organisatie willen wij ook onze omgeving gezond houden. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met het effect van onze activiteiten op het milieu en met de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf.

Wij proberen daarom continu te zoeken naar een balans tussen de  3P's, People, Planet en Profit. Wij mogen nu al voorzichting de conclusie trekken dat deze balans steeds vaker leidt tot betere resultaten voor zowel onze organisatie als onze maatschappij. 

MVO-thema's Lindhout:

People

Een divers personeelsbestand verhoogt de creativiteit en zorgt voor een beter imago op de arbeidsmarkt. Ook de aandacht die er is voor interne opleidingen en trainingen draagt hier aan bij, alsmede initiatieven tot nieuwe opleidingsmethoden cq. samenwerkingsverbanden. Voortdurend investeren wij in onze medewerkers.  Niet voor niets zijn wij in 2011 uitgeroepen tot "Beste Leerbedrijf Savantis 2011" binnen onze branche. Iets waar wij best  trots op zijn.

Planet

Er komen steeds meer keurmerken voor producten zoals o.a. FSC®. Daarmee laten wij zien wat het ons waard is om ook in een gezonde werkomgeving te opereren. Ook middels toepassing van energiebesparende maatregelen zowel intern als bij onze opdrachtgevers proberen wij hier actief aan bij te dragen.

Profit

Nieuwe manieren van samenwerking binnen de keten leiden tot innovatieve concepten.  Benchmarking speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast bevinden wij    ons in een proces van continu verbeteren, leren en kennis delen.