Verbeterpuntenformulier

Middels onze communicatiemiddelen en onze gedragscode doen wij altijd ons best om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen en de overlast voor u als bewoner tot het minimum te beperken. Mocht er toch iets niet goed zijn gegaan, dan kunt u dat hieronder aan ons melden. U kunt er op rekenen dat elke klacht zorgvuldig wordt behandeld.

Verbeterpuntenformulier