Wat kunt u verwachten

Als wij bij u aan het werk gaan zullen wij altijd enige overlast veroorzaken. Dat kunnen wij helaas niet voorkomen. Maar wij doen er wel alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken

Een duidelijke communicatie is de basis voor een goede samenwerking met daarnaast wederzijds gevoel, begrip en respect voor elkaar.

Allereerst kunt u natuurlijk altijd onze medewerkers gewoon benaderen als ze op het werk zijn.  Zij zullen op de meeste vragen al een antwoord kunnen geven. Daarnaast gebruiken wij bij Lindhout een aantal documenten om u te informeren over onze organisatie en de werkzaamheden.

Lindhout gebruikt hiervoor onderstaande documenten:

  • bewonersinformatiebrief
  • afsprakenkaartje
  • gedragscode

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties- en/of opmerkingen over onze wijze van communiceren.  U kunt dit melden via "undefinedContact" of door middel van een e-mail naar:  undefinedinfo@lindhout.nl