Houtrenovatie

Droog hout rot niet.

Lindhout werkt met de onderhouds- en renovatiesystemen van Lamikon®, te weten Lamikonplan, Woodstone en LamikonLongLife. Deze systemen rekenen structureel af met houtrot en verfgebreken. Lamikon® is een netwerk van gespecialiseerde en gecertificeerde timmerfabrieken en onderhoudsbedrijven. Zij weten alles op het gebied van houten gevelelementen en hoe deze in optimale conditie te brengen en te houden.

Lamikonplan herstelt de vochthuishouding van hout. Het is een onderhoudssysteem dat zowel gebruikt kan worden voor het herstel van houten gevelelementen als een manier om het ontstaan van houtrot tegen te gaan.

Woodstone is een onderhoudssysteem waarbij bestaande houten gevelelementen worden voorzien van een duurzame bekleding. Er ontstaat een ventilerende laag tussen de bekleding en het houten gevelelement. De oude vochtwaarde in het hout herstelt zich en daarmee krijgt de houten constructie haar stevigheid terug. Dit is een milieuvriendelijke oplossing als men te maken heeft met houtrot: renoveren in plaats van slopen.

De houten kozijnen en ramen die zijn gemaakt volgens het LamikonLongLife systeem zijn compleet, duurzaam, gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt. Deze gevelelementen kennen een garantie op de productie, montage en instandhouding van 15 jaar.

Meer weten over houtrenovatie? neem dan Opens internal link in current windowcontact met ons op.