Onderhoud en restauratie

Moderne bedrijfsvoering gekoppeld aan klassiek vakmanschap.

 

De kern van de activiteiten van Lindhout wordt gevormd door onderhoudswerk. Wij hebben daar veeljarige ervaring mee en uitgebreide kennis opgebouwd van wat onderhoudswerk allemaal kan inhouden. Gecombineerd met onze veelzijdige expertise zijn dit de pijlers voor de kwaliteit van het onderhoudswerk van Lindhout.

Wij kunnen op basis van een door onszelf geschreven onderhoudsscenario dat gebaseerd is op een analyse van de conditie van het vastgoed in kwestie, een onderhoudsplan opstellen dat uw vastgoed in tiptop conditie houdt. Van hieruit is het een kleine stap om een onderhoudsconcept als PLANONDERHOUD ® in te zetten. Daarmee kunnen wij het hele jaar door gestructureerd onderhoudswerk uitvoeren. Wij beschikken over de juiste doorwerkfaciliteiten waardoor onze mensen gewoon vier seizoenen aan het werk zijn. Dat betekent meer vrijheid voor het inplannen van het onderhoud.

Zeker als het gaat om onderhoudswerk in woningen, dus bij de bewoners thuis, dan is het zaak een team en een voorman te hebben die weten hoe zij zich in die situatie dienen te gedragen. Wij realiseren ons heel goed dat wij het visitekaartje zijn van de opdrachtgever. Dat vraagt om de juiste instelling.

Het komt natuurlijk voor dat onderhoud meer richting restauratie gaat, zoals dat gebeurt bij historische gebouwen. Dan komt weer het ambachtelijke naar boven; het gebruik van oude technieken. Ook in dat opzicht beheerst Lindhout alle disciplines, want wij zijn een totaal onderhoudsbedrijf met ambachtelijk ingestelde vaklieden.

Aan deze vaklieden wordt de nodige aandacht besteed: aan hun technische kennis, het besef van veilig werken en aan hun scholing. Lindhout beschikt over de juiste certificeringen en werkt op een procesmatige wijze met een duurzame en maatschappelijk verantwoorde visie op zijn ondernemerschap.

In dit kader is het goed om op te merken dat Lindhout een PKVW-erkend bedrijf is, dat wil zeggen dat het hang- en sluitwerk van een woning wordt aangepast aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dat kan tegelijkertijd met het reguliere of planmatige onderhoud worden uitgevoerd.

Meer weten over onderhoud en restauratie? neem dan Opens internal link in current windowcontact met ons op.