PLANONDERHOUD ® Zorg uit handen nemen

PLANONDERHOUD ® is een door Lindhout ontwikkeld onderhoudsconcept voor de vastgoedmarkt. Het draait om de meest efficiënte inzet van tijd en budget teneinde het vastgoed op een van tevoren bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Het belangrijkste voordeel van het inzetten van PLANONDERHOUD ® is, dat uw vastgoedobject gedurende de afgesproken periode continu in een optimale conditie verkeert.

 

PLANONDERHOUD ® is gebaseerd op een vijfstappen plan waarbij de opdrachtgever en Lindhout samenwerken als gelijkwaardige partners. In de eerste fase stellen wij samen vast wat u precies voor ogen staat met het onderhoud van uw vastgoed op langere termijn. Vervolgens worden de bouwdelen geïnventariseerd en geïnspecteerd en een oorzaken- en risicoanalyse uitgevoerd. Dit leidt uiteindelijk tot het opstellen van onderhoudsscenario's en een helder plan van aanpak. In het projectvoorstel staan vervolgens precies de totale onderhoudskosten per uitvoeringsjaar omschreven. Dat betekent dat vastgoedeigenaren weten waar zij de komende tien, vijftien jaar aan toe zijn en nooit voor verrassingen komen te staan.

 

De voordelen van PLANONDERHOUD ® zijn evident: Lindhout neemt op gestructureerde wijze de zorg van uw vastgoedonderhoud uit handen. Dat betekent voor u zekerheid omtrent uw budget voor onderhoud, een evenwichtige kostenspreiding, lagere onderhoudskosten en gegarandeerd onderhoud.

 

De meest effectieve manier om uw onderhoudsbudget duurzaam en maatschappelijk verantwoord in te zetten, is met PLANONDERHOUD ® van Lindhout.

Meer weten over PLANONDERHOUD ® neem dan Opens internal link in current windowcontact met ons op.