Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf hecht Lindhout grote waarde aan een goede vakgerichte opleiding van al haar medewerkers. Om de kwaliteit van opleiden te waarborgen is er een opleidingsstructuur ontwikkeld waarin ruim 10 leermeesters en een coördinerend leermeester het gehele opleidingsproces onder hun hoede hebben. Samen met de opleidingsadviseur van Savantis wordt het continue op kwaliteit bewaakt. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats met alle partijen in de onderwijskolom, waaronder Vakcentrum en ROC's. De onderlinge afspraken tussen alle betrokkenen zijn vastgelegd in het Kwaliteitsplan BPV (BeroepsPraktijkVorming). Inmiddels heeft deze werkwijze zijn vruchten afgeworpen. Een kwalitatief betere instroom en minder tussentijdse uitval. Deze aanpak is niet onopgemerkt gebleven en heeft tot een bijzondere erkenning geleid. Lindhout is zowel verkozen tot beste Leerbedrijf sector Schilderen en onderhoud 2011 als tot het Beste Leerbedrijf Savantis 2011; sectorwinnaar uit Afbouw, Reclame, Presentatie en Communicatie en Schilderen en Onderhoud.